Pateiktas Europos socialinio fondo agentūrai vietos plėtros projektų sąrašas

Informuojame, kad Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė 2020 m. rugpjūčio 14 d. pateikė Europos socialinio fondo agentūrai vietos plėtros projektų sąrašą.

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 4 sudarytas iš gautų ir atrinktų kaip tinkamų finansuoti projektinių pasiūlymų pagal šiuos kvietimus:

  • Nr. 7. (Strategijos 1.1.1 veiksmui ”Užimtumo didinimas teikiant socialkultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“).
  • Nr. 8. (Strategijos 1.1.2 veiksmui „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant socialines paslaugas“).
  • Nr. 10. (Strategijos 1.3.2 veiksmui „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“. Paraiška iš rezervinio sąrašo).

Pagal kvietimą Nr. 9 (Strategijos 1.2.2 veiksmui „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“ ) paraiškų negauta.

Pateikiamas vietos plėtros projektų sąrašas.

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

Skubos tvarka skelbiamas kvietimas

Skubos tvarka skelbiamas kvietimas pagal  1.3.2 strategijos veiksmą „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“, nes čia turime ne išnaudotą paramos likutį ir vieną paraišką rezerviniame sąraše.

Paramos lėšos- 23770,12 Eur, pareiškėjo ir (ar) partnerio lėšos 2066,97 Eur (8 proc.). 

Paraiškų pateikimas ir terminai:

Paraiškos pateikiamos paštu, adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, LT-85145  nuo 2020 m. liepos 24 d. 11:00 val. iki  2020 m. rugpjūčio 10 d. 16:00 val.

Su kvietimo dokumentais galite susipažinti žemiau.

Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu, elektroniniu paštu ir telefonu.
Konsultuoja projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.
El. paštas: naujosiosakmenesvvg@gmail.com
Tel. +37060200298

Skelbiami kvietimai teikti paraiškas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimus teikti paraiškas:

Kvietimas Nr. 7, 1.1.1 veiksmas ”Užimtumo didinimas teikiant socialkultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“.

Planuojama parama – iki 27672,89 (įskaičiuotas nuosavas prisidėjimas – 8% nuo projekto vertės). Vieno projekto vertė gali būti iki 13836 Eur.

Kvietimas Nr. 8, 1.1.2 veiksmas „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant socialines paslaugas“. Planuojama parama – 20888,91 Eur (įskaičiuotas nuosavas prisidėjimas – 8% nuo projekto vertės).

Kvietimas Nr. 9, 1.2.2 veiksmas „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“. Planuojama parama – 77 847 Eur (įskaičiuotas nuosavas prisidėjimas – 8% nuo projekto sumos).

Paraiškos pateikiamos paštu, adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, LT-85145  nuo 2020 m. gegužės 11 d. 11:00 val. iki  2020 m. birželio 25 d. 16:00 val.

Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu, elektroniniu paštu ir telefonu.

Konsultuoja projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

El. paštas: naujosiosakmenesvvg@gmail.com

Tel. +37060200298

Aktualūs dokumentai:

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

Planuoja skelbti kvietimus

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai pradėjo kvietimų dokumentų derinimą pagal šiuos strategijos veiksmus:

  • 1.1.1 veiksmas. „Užimtumo didinimas teikiant socialkultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“.
  • 1.1.2 veiksmas „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant socialines paslaugas“.
  • 1.2.2 veiksmas. „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“.

Kvietimus planuojama paskelbti gegužės 11 d.

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė

Palengvinimai ES finansuojamies projektams

Pandemijos laikotarpiu daugeliui projektų vykdytojų, ypatingai tiems, kurie veiklas vykdo nuotoliniu būdu, kyla įvairių su projektų administravimu susijusių klausimų.

Finansų ministerija, ieškodama galimybių, kaip suvienodinti ir kartu supaprastinti projektų įgyvendinimą ir toliau mažina investicijų administravimo naštą – 2020 m. balandžio 28 d. finansų ministro sprendimu Nr. 1K-121 naujomis nuostatomis buvo papildyta Laikinoji tvarka (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į savo projekto vadovą arba rašyti bendruoju ES fondų administravimo klausimams skirtu el. paštu ESfondaiCOVID-19@cpva.lt.

Informacija apie ES fondų administravimo srities aktualijas, dokumentus, svarbias nuorodas, atsakymus į klausimus nuolat skelbiama esinvesticijos.lt svetainės rubrikoje ESfondaiCOVID-19 adresu https://esinvesticijos.lt/lt/esfondaicovid-19/informacija.

2020 m. balandžio 28 d. finansų ministro sprendimas Nr. 1K-121 skelbiamas adresu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cceae1d28b1911eaa51db668f0092944?jfwid=16osm9uqm1 .

Patvirtinti ir kiti supaprastinimai, su kuriais galima susipažinti čia https://bit.ly/3fjgKhG.

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė

Projektas „Atrask ir parodyk save-tu gali!“

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija įgyvendina projektą „Atrask ir parodyk save- tu gali!“. Per Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupę Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas.

Nuotraukoje Klaudija Pušinova, Naujosios Akmenės MVVG projekto koordinatorė Alina Jokūbauskienė ir projekto dalyviai.

MVVG projekto koordinatorė aplankė projekto įgyvendintojus, kai jiems tuo metu vyko fotografijos meno užsiėmimai. Nuotraukoje matomi ne visi dalyviai, kadangi šis užsiėmimas yra išvažiuojamasis. Nepabūgę didelio vėjo ir lietaus, išvyko į gamtą „gaudyti“ ypatingo kadro.

Klavdija Pušinova džiaugiasi projektu, jiems puikiai pavyksta rasti projekto dalyvius, taip pat ir savanorius.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir linkime sėkmės.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

Išsiųstas Europos socialinio fondo agentūrai atrinktų paraiškų sąrašas

Informuojame, kad 2020 m. sausio 22 d. išsiųstas Europos socialinio fondo agentūrai trečiasis sąrašas ir juo buvo numatyta, kad du iš trijų pateiktų projektų pasiūlymų savo projektus teiks 2020 m. kovo mėn. , tačiau Europos socialinio fondo agentūrai sustabdžius paraiškų priėmimą pagal šią priemonę, dėl vertinimo tvarkos aprašo pakeitimų, paraiškos nebus teikiamos, kol ne bus patvirtintas naujas Aprašas.

Pridedamas sąrašas Nr.3.

Kai tik atnaujintas Aprašas įsigalios ir bus paskelbtas, informuosime projektinius pasiūlymus teikusias organizacijas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

„Verslo centro“ atidarymas

2020 m. vasario 28 d. Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė dalyvavo Akmenės rajono verslininkų asociacijos projekto „NAUJOSIOS AKMENĖS JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ KOMPETENCIJŲ IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS“ pradžios šventėje.

Šventės metu asociacijos pirmininkas Alis Valinčius, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas perkirpo atidarymo juostą.

Verslo konsultantė Simona Bijanskienė supažindino su projekto tikslais, uždaviniais, pabrėžė kokiai tikslinei grupei skirtas projektas ir pakvietė norinčius prisijungti prie projekto.

Sigutė Norvaišienė ir Alfredas Jonuška

Apie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės (MVVG) strategiją ir per čia „gimusį“ Akmenės rajono verslininkų asociacijos projektą pasakojo MVVG pirmininkė Sigutė Norvaišienė.

Elinga Laurinėnienė, Žilvinas Gelgota ir Sigutė Norvaišienė

Šventėje dalyvavo MVVG ir Akmenės rajono verslininkų asociaciją konsultuojanti įmonė UAB „Konsultus“.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.