Author Archive Administratorius

ByAdministratorius

Naujas projektas

Akmenės visuomeninių organizacijų sąjunga „Svaja“ pradeda įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0435 projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Naujosios Akmenės mieste“.

Naujosios Akmenės misto vietos veiklos grupės

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

SVARBU NE TIK SUKURTI STRATEGIJĄ, BET IR JĄ ĮGYVENDINTI

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė 2019 metų pradžioje pradėjo Vietos plėtros Strategijos įgyvendinimą. Džiaugėmės, kad Strategijoje numatyti uždaviniai ir veiklos jau pradėtos sėkmingai  įgyvendinti ir pasidaliname gerąja patirtimi. 2020 metų pradžioje veiklas pradėjo penki projektai, kurie yra finansuojami Europos socialinio fondo, Valstybės biudžeto  ir Akmenės rajono savivaldybės lėšomis. Džiaugiamės, kad Akmenės rajono savivaldybė pritarė projektų įgyvendinimui ir prisideda prie dalinio 8 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo, o tai sudaro ženklią sumą apie 60000 Eur.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai pradėjo vykdyti projektą „Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste“. Projekto bendra išlaidų suma 76412,03 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 5660,15 Eur. Numatytos veiklos: kompiuterinio raštingumo įgūdžių formavimas, dailės terapija, rankdarbių užsiėmimai, darbinių įgūdžių lavinimo ir aktyvinimo užsiėmimai, maisto gaminimo ir stalo serviravimo lavinimo užsiėmimai bei žolelių arbatos degustacija, teatro terapija, muzikos terapija, pasyvaus laisvalaikio užsiėmimai, aktyvaus laisvalaikio organizavimas. Didžioji dalis veiklų vyksta “Dienos centre“, adresu Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė. Projekto veiklose gali dalyvauti senyvo amžiaus asmenys ir neįgalieji, gyvenantys Naujosios Akmenės mieste. Projektas tęsis iki 2023-01-01.

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras įgyvendina du projektus. Vienas projektas skirtas socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms „Socialinių paslaugų teikimas Naujosios Akmenės socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams“.  Projekto bendra išlaidų suma 9881,63 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 790,53 Eur. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį vyko grupinės konsultacijos, diskusijos vaikams ir tėvams, sportiniai, loginiai ir kt. žaidimai, buvo ugdomi higienos ir švaros įgūdžiai, kūrybiškumas. Vaikai keliavo po Akmenės kraštą, aplankė Vilnių, Trakus ir Kernavę. Nauja ir įdomu projekto dalyviams buvo susipažinti su tapyba ant vandens, keramika, popieriaus lankstymo ir karpymo menu. Vaikai mokėsi logiškai, strategiškai mąstyti, savarankiškai ieškoti informacijos įvairiais klausimais, sužinojo daug naujo ir įdomaus.  Pagal šį projektą visos planuotos veiklos įvykdytos iki 2020-12-31.

Antrasis Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro projektas skirtas senyvo amžiaus Naujosios Akmenės miesto gyventojams „Senjorai mokosi iš praeities į ateitį“. Projekto bendra išlaidų suma 76863,21 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 5909,06 Eur.  Projekto veiklos vyksta jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre nuo 2020-01-01 iki vyks iki 2022 m. rugsėjo 3 d. Senjorų kūrybiškumas, saviraiška ir savirealizacija atsiskleidžia per dainavimo, šokių ir dailiųjų amatų, o bendravimo užsienio kalba įgūdžius tobulino per užsienio kalbų užsiėmimus,  dalyvavo sveikatingumo stovyklose Šventojoje, keliavo į Telšius ir „Zanavykų perlą“, aplankė muziejus, dvarus, dalyvavo kulinarinio paveldo dienose, kurios vyko Agluonų ir Kairiškių kaimuose. Dalyviai mokėsi gaminti sūrį, „kliackus“, dalyvavo arbatžolių ir vaistažolių rinkimo, naudojimo ir vartojimo edukacinėje programoje.

Akmenės rajono verslininkių asociacija pradėjo projektą „Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektų verslumo ir konkurencingumo didinimas“. Projekto bendra išlaidų suma 240220 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 19217,60 Eur. Tai projektas skirtas padėti jaunam verslui, tai yra asmenims, verslą pradedantiems ar vykdantiems verslą iki dviejų metų.  Projekto metu jau paruošta dešimt savanorių mentorių- tai patirtį turintys verslininkai, kurie neatlygintinai sutinka konsultuoti verslą pradedančius asmenis.  Veiklos vykdomos iš projekto lėšų įkurtame “Verslo centre”, esančiame  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė. Pagal šį projektą visos planuotos veiklos bus vykdomos iki 2023-01-01.

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija vykdo projektą „Atrask ir parodyk save – tu gali!“. Projekto bendra išlaidų suma 19285,71 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 1540,35 Eur. Projekto metu vyko fotografijos meno mokymai „Fotografijos alternatyvos“,  Ebru meno mokymai „Mano vidinis pasaulis“.  Siuvimo-sukirpimo mokymai „Svajonės išsipildo…“ , kur iš projekto lėšų įsigijo siuvimo mašiną. Įvyko du edukaciniai užsiėmimai „Žvakių liejimas“ ir „Muilo gamyba iš augalinių riebalų“. Suorganizuotos keturios poilsinės-vienadienės kelionės prie  Baltijos jūros. Nepaisant to, kad projekto veiklos buvo stabdomos, jose jau sudalyvavo 100 dalyvių. Pagal šį projektą visos planuotos veiklos bus vykdomos iki 2023-01-01, adresu Respublikos g. 13-78, Naujoji Akmenė.

Nuo 2021-ųjų metų veiklas pradės keturi verslo pradžiai skirti projektai pagal 1.3.2 Naujosios Akmenės miesto VVG strategijos veiksmą „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“, vienas projektas skirtas senyvo amžiaus, neįgaliesiems ir nepasiturintiems asmenims ir vienas –skirtas socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacijai, teikiant socialines paslaugas. Jau pasirašytos finansavimo sutartys su Europos socialinio fondo agentūra, bendrai išlaidų sumai 175610,86 Eur.

Covid-19 visiems projektų vykdytojams pakoregavo gyvenimą, pristabdė jų veiklų tempus ir susiaurino susitikimų erdves ir datas.

Strategijos įgyvendinimas prisideda prie Akmenės rajono savivaldybės tikslų, kad Naujosios Akmenės miestas būtų miestas, kuriame gera gyventi visiems.

VVG pirmininkė Sigutė Norvaišienė

ByAdministratorius

DĖL DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMŲ KLAUSIMŲ APIE VEIKLŲ VYKDYMĄ KARANTINO METU

Europos socialinio fondo agentūra informuoja, kad yra atnaujinta nuoroda į dažniausiai užduodamų klausimų apie veiklų vykdymą karantino metu suvestinę.
Naujausią informaciją galite rasti adresu (reikia nusikopijuoti adresą į naršyklę):
https://esfa.sharepoint.com/:f:/s/Vykdytojams/ErJjqEvnz8NMo-60PVQ2UbUBtjfg2lqHy7z83sl7AIUfAQ?e=9vB6d5

Agentūrą apie veiklas, kurias po laikinosios tvarkos patvirtinimo planuojate vykdyti nuotoliniu būdu galite informuoti el. paštu arba per DMS komunikavimą.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad karantino metu nuotoliniu būdu bus vykdomos nuotolinių veiklų patikros, kurių metu Agentūros projekto vadovas arba asistentės pagal renginių grafike pateiktą nuorodą jungsis prie vykstančios veiklos.

Prašome apie tai informuoti veiklą vykdančius asmenis ir užtikrinti galimybę Agentūros darbuotojams patikrinti vykstančias veiklas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė Tel.: +37060200298

ByAdministratorius

Pateiktas apibendrintas projektų sąrašas VRM

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė pateikė Vidaus reikalų ministerijai apibendrintą informaciją apie visus pateiktus projektus iki 2020-09-01.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės numatytoje strategijoje liko nepanaudotos lėšos dviem kvietimams:

  • Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą;
  • Darbingų pabėgėlių ir jų šeimų narių integracija į darbo rinką ir visuomenę suteikiant profesines žinias.

Planuojamas Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijos keitimas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

Pateiktas Europos socialinio fondo agentūrai vietos plėtros projektų sąrašas

Informuojame, kad Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė 2020 m. rugpjūčio 14 d. pateikė Europos socialinio fondo agentūrai vietos plėtros projektų sąrašą.

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 4 sudarytas iš gautų ir atrinktų kaip tinkamų finansuoti projektinių pasiūlymų pagal šiuos kvietimus:

  • Nr. 7. (Strategijos 1.1.1 veiksmui ”Užimtumo didinimas teikiant socialkultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“).
  • Nr. 8. (Strategijos 1.1.2 veiksmui „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant socialines paslaugas“).
  • Nr. 10. (Strategijos 1.3.2 veiksmui „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“. Paraiška iš rezervinio sąrašo).

Pagal kvietimą Nr. 9 (Strategijos 1.2.2 veiksmui „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“ ) paraiškų negauta.

Pateikiamas vietos plėtros projektų sąrašas.

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

Skubos tvarka skelbiamas kvietimas

Skubos tvarka skelbiamas kvietimas pagal  1.3.2 strategijos veiksmą „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“, nes čia turime ne išnaudotą paramos likutį ir vieną paraišką rezerviniame sąraše.

Paramos lėšos- 23770,12 Eur, pareiškėjo ir (ar) partnerio lėšos 2066,97 Eur (8 proc.). 

Paraiškų pateikimas ir terminai:

Paraiškos pateikiamos paštu, adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, LT-85145  nuo 2020 m. liepos 24 d. 11:00 val. iki  2020 m. rugpjūčio 10 d. 16:00 val.

Su kvietimo dokumentais galite susipažinti žemiau.

Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu, elektroniniu paštu ir telefonu.
Konsultuoja projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.
El. paštas: naujosiosakmenesvvg@gmail.com
Tel. +37060200298

ByAdministratorius

Skelbiami kvietimai teikti paraiškas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimus teikti paraiškas:

Kvietimas Nr. 7, 1.1.1 veiksmas ”Užimtumo didinimas teikiant socialkultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“.

Planuojama parama – iki 27672,89 (įskaičiuotas nuosavas prisidėjimas – 8% nuo projekto vertės). Vieno projekto vertė gali būti iki 13836 Eur.

Kvietimas Nr. 8, 1.1.2 veiksmas „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant socialines paslaugas“. Planuojama parama – 20888,91 Eur (įskaičiuotas nuosavas prisidėjimas – 8% nuo projekto vertės).

Kvietimas Nr. 9, 1.2.2 veiksmas „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“. Planuojama parama – 77 847 Eur (įskaičiuotas nuosavas prisidėjimas – 8% nuo projekto sumos).

Paraiškos pateikiamos paštu, adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, LT-85145  nuo 2020 m. gegužės 11 d. 11:00 val. iki  2020 m. birželio 25 d. 16:00 val.

Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu, elektroniniu paštu ir telefonu.

Konsultuoja projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

El. paštas: naujosiosakmenesvvg@gmail.com

Tel. +37060200298

Aktualūs dokumentai:

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

Planuoja skelbti kvietimus

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai pradėjo kvietimų dokumentų derinimą pagal šiuos strategijos veiksmus:

  • 1.1.1 veiksmas. „Užimtumo didinimas teikiant socialkultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“.
  • 1.1.2 veiksmas „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant socialines paslaugas“.
  • 1.2.2 veiksmas. „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“.

Kvietimus planuojama paskelbti gegužės 11 d.

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

Palengvinimai ES finansuojamies projektams

Pandemijos laikotarpiu daugeliui projektų vykdytojų, ypatingai tiems, kurie veiklas vykdo nuotoliniu būdu, kyla įvairių su projektų administravimu susijusių klausimų.

Finansų ministerija, ieškodama galimybių, kaip suvienodinti ir kartu supaprastinti projektų įgyvendinimą ir toliau mažina investicijų administravimo naštą – 2020 m. balandžio 28 d. finansų ministro sprendimu Nr. 1K-121 naujomis nuostatomis buvo papildyta Laikinoji tvarka (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į savo projekto vadovą arba rašyti bendruoju ES fondų administravimo klausimams skirtu el. paštu ESfondaiCOVID-19@cpva.lt.

Informacija apie ES fondų administravimo srities aktualijas, dokumentus, svarbias nuorodas, atsakymus į klausimus nuolat skelbiama esinvesticijos.lt svetainės rubrikoje ESfondaiCOVID-19 adresu https://esinvesticijos.lt/lt/esfondaicovid-19/informacija.

2020 m. balandžio 28 d. finansų ministro sprendimas Nr. 1K-121 skelbiamas adresu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cceae1d28b1911eaa51db668f0092944?jfwid=16osm9uqm1 .

Patvirtinti ir kiti supaprastinimai, su kuriais galima susipažinti čia https://bit.ly/3fjgKhG.

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

2019 metų veiklos ataskaitos pristatymas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė patvirtino 2019 m. veiklos ataskaitą. Ataskaita pateikta VRM ir ESF’ai.

Visus klausimus dėl ataskaitos prašome siųsti elektroniniu paštu naujosiosakmenesvvg@gmail.com

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės koordinatorė Alina Jokūbauskienė