Author Archive Administratorius

ByAdministratorius

Kaip atrasti sėkmingo projekto formulę?

Europos socialinio fondo organizuotas seminaras vyko 2019 m. gruodžio 2 d. svetingumo komplekse „Monte Pacis“, esančiame Pažaislio vienuolyne (T. Masiulio g. 31, Kaunas).

Seminaras buvo dviejų dalių. Pirmoje dalyje renginio lektorius žurnalistas, rašytojas, komunikacijos konsultantas Giedrius Drukteinis vedė temą „Kaip įtikinti žmogų pagaliau pradėti gerai gyventi? “ kalbėta apie:

  • Kaip parduoti savo idėją?
  • Rinkodarą.
  • Kaip sudominti žmones dalyvauti savanorystėje?
  • Prekių, paslaugų ir projektų pavadinimo įtaka siekiamam rezultatui.
  • Bendravimo etika.
Nuotraukoje Giedrius Drukteinis ir Alina Jokūbauskienė.

Antroji dalies tema „Projektų įgyvendinimo sėkmė ir iššūkiai.“

Trys pagrindiniai iššūkiai vykdant projektus:

  • Kaip papasakoti žmonėms apie savanorystės naudą?
  • Kaip rasti tikslinės grupės narius, kurie norėtų dalyvauti veiklose?
  • Kaip prisitraukti parterių į veiklą? Apjungti savo projekto veiklose daugiau nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių?

Dėkojame organizatoriams už galimybę dalyvauti seminare. Labai naudinga buvo išgirsti Giedriaus Drukteinio poziciją apie vykdomas socialines veiklas, bei padiskutuoti su kolegomis apie projektų galimybes, tikslus ir iššūkius.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

ByAdministratorius

Šiaulių verslo ir pasiekimų paroda

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė atvyko į Šiaulių verslo ir pasiekimų parodą, pasidžiaugti įgyvendinamais projektais per Šiaulių miesto vietos veiklos grupę. Lapkričio 28 d. vykusi paroda ir projektų pristatymai paliko didelį įspūdį.

Šiaulių miesto VVG, projektų vykdytojų, Naujosios Akmenės miesto VVG, projektų dalyvių ir svečių diskusija.

VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras pristatė projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“), Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra Šiaulių filialas projektą „Miesto ateljė“, Meninės tekstilės dirbtuvės „ARASAI“ projektą „Kelio žvaigždė“, Socialinės integracijos centras,bei jų partneriai Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija projektą „Šeimų LOGOritmas“.


Viešosios įstaigos Nacionalinė regionų plėtros agentūros Šiaulių filialo projekto“Miesto ateljė“ pristatymas parodoje


Pristatytas projektas Socialinės integracijos centro,bei jų partnerių Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos „Šeimų LOGOritmas“.

Kartu su Šiaulių miesto VVG pirmininku Alfredu Jonuška ir projekto vadovė Diana Armaliene praktinės konferencijos metu vyko diskusija apie patirtis įgyvendinant miestų strategijas, aptarti Naujosios Akmenės miesto ir Šiaulių miesto vietos plėtros strategijų panašumai ir skirtumai, diskutuota apie projektinių pasiūlymų vertinimą, ir dalintasi patirtimi bei su iššūkiais su kuriais susiduriama įgyvendinant strategijas.

Diskusija su Šiaulių miesto vietos veiklos grupe

Dėkojame Dianai Armalienei už kvietimą dalyvauti renginyje, nuoširdžiai džiaugiamės Šiauliuose įgyvendinamais projektais.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

Jaunimo reikalų tarybos posėdis

Kaip galime padėti jauniesiems verslininkams? Aktualus klausimas Akmenės rajone.

Akmenės rajono savivaldybės administracija pakvietė Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorę dalyvauti Savivaldybės jaunimo tarybos posėdyje. Posėdis vyko Akmenėje Jaunimo centre IVIDU.

Posėdžio metu pristatytos:

-Savivaldybės Verslo plėtros skatinimo programos priemonės jauniesiems verslininkams (pristatė Eglė Jankauskienė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė).

-„Junior Achivement“ programos galimybės;

-Jaunimo verslumo projekto rezultatai per „Erasmus+“ .

Akmenės rajono Savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis dalijasi socialiniame tinkle „Facebook“ apie Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdį:

Diskusijoje „Kas paskatintų jaunimo verslumą?“ Tomas Martinaitis Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Všį Akmenės jaunimo centro steigėja Simona Šileikaitė-Bijanskienė, Alis Valinčius Akmenės rajono verslininkų asociacijos pirmininkas, Roberta Mikienė Akmenės rajono VVG projekto administratorė, Alina Jokūbauskienė Naujosios Akmenės miesto VVG projekto veiklų koordinatorė ir kiti pasidalino savo mintimis, numatomomis galimybės jaunumo verslumui skatinti. Aptarė su kokiais didžiausiais į šūkiais susiduria jaunas verslas.

ByAdministratorius

Kvietimo nr. 6 „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“ projektinių pasiūlymų vertinimas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupėje vyksta projektinių pasiūlymų vertinimas pagal kvietimą Nr.6 „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“.

Nuotraukoje iš dešinės Diana Armalienė, Sigutė Norvaišienė ir Alina Jokūbauskienė.

Projektinių pasiūlymų vertinimui pakviesti nepriklausomi vertintojai.

Pagal šį kvietimą gauti keturi projektiniai pasiūlymai, kiekvienas gali pretenduoti iki 50 000 eurų paramos lėšų. Kadangi visi gauti projektiniai pasiūlymai pretenduoja į didžiausią galimą skirti lėšų sumą, finansavimui lėšų pakanka daugiausia trims projektiniams pasiūlymams.

Įvertinus projektinius pasiūlymus pagal bendruosius reikalavimus, pagal prioritetinius reikalavimus ir pagal atitikimą Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijai, bus aišku, kurie projektai bus galimi finansuoti, kurie bus atmesti ar nukelti į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą.

Rezervinis vietos plėtros projektų sąrašo projektas rengiamas, jeigu visiems projektiniams pasiūlymams, kurie remiantis vertinimo ataskaita ir Aprašo nuostatomis gali būti atrenkami finansavimui, nepakanka pagal paskelbtą kvietimą numatytų paskirstyti paramos lėšų. Į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašo projektą įtraukiami tie projektiniai pasiūlymai, kuriems pagal prioritetinę eilę nepakanka pagal paskelbtą kvietimą numatytų paskirstyti paramos lėšų. Projektiniai pasiūlymai rezerviniame vietos plėtros projektų sąrašo projekte išdėstomi surinktų balų mažėjimo tvarka.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

ByAdministratorius

SUSITIKIMAS SU ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPE

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės atstovai susitiko su Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projektų valdymo konsultante Diana Armaliene.

Įteiktos simbolinės dovanėlės.

Nuotraukoje Diana Armalienė ir Vaidas Beišinas.

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės specialistė pasidalino gerąja patirtimi dėl įgyvendinamų projektų stebėsenos.

Susitikimo metu buvo aptarti Naujosios Akmenės miesto ir Šiaulių miesto vietos plėtros strategijų panašumai ir skirtumai.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklos koordinatorė pasidalino patirtimi, kaip vyko projektinių pasiūlymų vertinimas, su kokiais iššūkiais susidurta.

Nuotraukoje Diana Armalienė, Vaidas Beišinas ir Alina Jokūbauskienė.

Dėkojame Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projektų valdymo konsultantei Dianai Armalienei už šiltą priėmimą.

ByAdministratorius

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti 1.3.2 strategijos veiksmą „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“ .

Paraiškos priimamos nuo 2019-09-09 9 val. iki 2019-10-21 16 val.

Mokymai pareiškėjams numatomi rugsėjo 17 d. 11 val ir spalio 16 d. 11 val. adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, projekto veiklų koordinatorės kabinete.

Vykdant šią poveiklę:

 –  pareiškėju negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojamas juridinis asmuo, t. y. juridinis asmuo, kurio savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurii visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų;

– partneriu negali būti savivaldybės administracija.

-pareiškėju arba bent vienu partneriu privalo būti nevyriausybinė organivazija (NVO) arba socialinis partneris.

Kvietimo dokumentai yra pateikti skiltyje „Kvietimai“.

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

ByAdministratorius

„Kompetencijos LT“

Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“! 💻

Finansavimas bus skiriamas mokymams, kuriuos pabaigę asmenys galės dirbti pagal šias profesijas: programinės įrangos kūrėjo, kompiuterinių žaidimų programų kūrėjo, programuotojo, inžinieriaus programuotojo, programinės įrangos testuotojo, duomenų bazių programuotojo. Daugiau informacijos rasite čia:http://bit.ly/2Mu0r5u#Darbuotojųmokymai

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

Išsiųstas Europos socialinio fondo agentūrai atrinktų paraiškų sąrašas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė atrinko septynis projektinius pasiūlymus, kurie atitiko kvietimą ir vertinimo kriterijus.

Pagal pirmąjį kvietimą „UŽIMTUMO DIDINIMAS TEIKIANT SOCIOKULTŪRINES PASLAUGAS NEĮGALIEMS, SENYVO AMŽIAUS IR NEPASITURINTIEMS ASMENIMS“ atrinktos keturios paraiškos, kurių bendra planuojama skirti finansavimo suma yra 170114,12 € .

Pagal antrąjį kvietimą „SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ IR VAIKŲ SOCIALIZACIJA TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS“ atrinkti du projektiniai pasiūlymai. Šiems projektiniams pasiūlymams planuojama skirti bendra suma yra 29990,81 €.

Pagal trečiąjį kvietimą „VERSLO KONSULTACIJOS IR MOKYMAI“ atrinktas vienas projektinis pasiūlymas, kuriuo prašoma skirti suma yra 221002,40 € .

Sudarytas vietos plėtros projektų sąrašas ir išsiųstas Europos socialinio fondo agentūrai.

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė.

ByAdministratorius

Diskusija su nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro atstovais

Diskusija vyko birželio 27 d. 10 val., Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 9) .

Viešosios paslaugos 2017 m.

Martinas Žaltauskas, NVO informacijos ir paramos centro vadovas kartu su Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupe kvietė į diskusiją, kur su savivaldybės ir NVO atstovais buvo kalbama apie paslaugų perdavimą bei NVO tarybos veiklą. Diskusijos metu buvo aptariamos tokios temos:

– Savivaldybės paslaugų perdavimas NVO sektoriui (siekiant Nacionalinės pažangos programos iki 2020 metų numatyto rodiklio – bent 15% paslaugų perduota NVO; ir būsimo NPP 2021-2030 siekius);


– Galimybė pirkti paslaugas iš NVO vadovaujantis naujuoju Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsniu numatant rezervuotas sutartis;


– NVO tarybos veikla ir jos veiklos efektyvumo galimybės;

Nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, mero pavaduotojas Tomas Martinaitis,
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius
Martinas Žaltauskas.

Renginio metu buvo pristatytas leidinys „Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas“.

Pristatytas leidinys „Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas“.

Daugiau informacijos apie nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrą galite rasti interneto puslapyje
http://www.3sektorius.lt/ .

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės trumpas veiklų pristatymas

Pokalbis su Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoju Tomu Martinaičiu apie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veiklą.

Pokalbio transliacijos Facebook’e įrašas.

Malonaus žiūrėjimo.

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.