ByAdministratorius

Kviečiame dalyvauti apklausoje

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia Naujosios Akmenės
miesto NVO, VŠĮ, bendruomenių ir kitų įstaigų, įmonių, organizacijų atstovus, Naujosios Akmenės miesto gyventojus dalyvauti Naujosios Akmenės miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo apklausoje (toliau – Apklausa).

Apklausos rezultatai bus apibendrinti ir naudojami rengiant Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų strategiją  (toliau – Strategija) pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto ,,Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinį ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių” ir 4.9 uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.

Rengiama Strategija orientuota į socialinės integracijos skatinimą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovų ryšius.

Prašome Jūsų atsakyti į Apklausos klausimus. Jūsų atsakymai padės Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupei nuspręsti, kokioms sritims tikslinga teikti paramą.

Apklausa yra anoniminė. Analizėje bus naudojami apibendrinti atsakymai.

Nuoroda į Apklausą:  https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1518553144/

Apklausa vykdoma iki 2023 m. liepos 31 d.

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus!

About the author

Administratorius administrator