ByAdministratorius

Informuojame, kad mūsų svetainės polapio APIE MUS skiltyje DOKUMENTAI, NUORODOS yra skirta dalis teisės aktams, susijusiems su Naujosios Akmenės miesto VVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimu. Atkreipiame dėmesį, kad 2023 m. lapkričio 27 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-756 patvirtintos socialinio verslo paramos taisyklės. Nuoroda į šį dokumentą: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5edb33a08d2e11eea5a28c81c82193a8

About the author

Administratorius administrator