Kvietimo nr. 6 „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“ projektinių pasiūlymų vertinimas

ByAdministratorius

Kvietimo nr. 6 „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“ projektinių pasiūlymų vertinimas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupėje vyksta projektinių pasiūlymų vertinimas pagal kvietimą Nr.6 „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“.

Nuotraukoje iš dešinės Diana Armalienė, Sigutė Norvaišienė ir Alina Jokūbauskienė.

Projektinių pasiūlymų vertinimui pakviesti nepriklausomi vertintojai.

Pagal šį kvietimą gauti keturi projektiniai pasiūlymai, kiekvienas gali pretenduoti iki 50 000 eurų paramos lėšų. Kadangi visi gauti projektiniai pasiūlymai pretenduoja į didžiausią galimą skirti lėšų sumą, finansavimui lėšų pakanka daugiausia trims projektiniams pasiūlymams.

Įvertinus projektinius pasiūlymus pagal bendruosius reikalavimus, pagal prioritetinius reikalavimus ir pagal atitikimą Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijai, bus aišku, kurie projektai bus galimi finansuoti, kurie bus atmesti ar nukelti į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą.

Rezervinis vietos plėtros projektų sąrašo projektas rengiamas, jeigu visiems projektiniams pasiūlymams, kurie remiantis vertinimo ataskaita ir Aprašo nuostatomis gali būti atrenkami finansavimui, nepakanka pagal paskelbtą kvietimą numatytų paskirstyti paramos lėšų. Į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašo projektą įtraukiami tie projektiniai pasiūlymai, kuriems pagal prioritetinę eilę nepakanka pagal paskelbtą kvietimą numatytų paskirstyti paramos lėšų. Projektiniai pasiūlymai rezerviniame vietos plėtros projektų sąrašo projekte išdėstomi surinktų balų mažėjimo tvarka.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

About the author

Administratorius administrator