Pateiktas apibendrintas projektų sąrašas VRM

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė pateikė Vidaus reikalų ministerijai apibendrintą informaciją apie visus pateiktus projektus iki 2020-09-01.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės numatytoje strategijoje liko nepanaudotos lėšos dviem kvietimams:

  • Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą;
  • Darbingų pabėgėlių ir jų šeimų narių integracija į darbo rinką ir visuomenę suteikiant profesines žinias.

Planuojamas Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijos keitimas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė